0

Нож 1

август 15th, 2013

Стомана  CPM  154 CM  

Острие  120 /35/4  мм Прав скос с минимален вторичен

Дрьжка  110 мм . Импрегнирана и полирана

Цена  200 лева      ПРОДАДЕН