0

Нож 10

ноември 25th, 2012

Стомана Х12МФ

Острие 105/30/ 4 мм . Прав скос без вторичен

Дрьжка  100 мм / Импрегниран дьб

Цена  170 лева  ПРОДАДЕН