0

Нож 10

септември 4th, 2015

Стомана Japan VG10 Laminated

Острие 145 на 35 на 4 мм. Прав скос

Дрьжка 120мм . Гард месинг .Корен Бряст 

Цена 650 лева 

ПРОДАДЕН