0

Нож 11

април 19th, 2015

Стомана RWL 34  . Прахова 

Острие приковано 130/36/3 мм . Прав скос

Дрьжка 120 мм  . Импрегниран тумор на Бряст

Цена  400 лева    ПРОДАДЕН