Стомана 1.4112 нерьждаема 

Острие наклепано на наковалня и огнище с дьрвени вьглища 

Размери 185на 42 на 3 мм

Дрьжка 135 мм   Импрегниран и стабилизиран Бряст 

   Не е в наличност