0

Нож 1

февруари 24th, 2013

Стомана  D2  Прахова  Аналог на Х12МФ

Острие  130/35/4 мм . Прав скос без вторичен

Дрьжка  120.5  мм  Еленов рог и кожени импрегнирани прьстени

Цена 350 лева   ПРОДАДЕН