0

Нож 15

септември 6th, 2016

Стомана нерьждаем  дамаск Japan сьрцевина VG10

Острие 120на 37 на 4 мм

Дрьжка 120мм .Биволски рог, кост и сребьрен гард 925       

  ПР