0

Нож 2

ноември 16th, 2011

   Ковано острие цяло до края

130 на 4

Дрьжка 115 мм  Орнаментен нит  импрегнирана

Цена  150 лева        Продаден