0

Нож 20

февруари 2nd, 2012

С вторичен скос  от 0.8 мм

Дрьжка 120 мм Еленов рог

Цена 150 лева   ПРОДАДЕН