0

Нож 3

април 9th, 2014

Стомана прахова CPM 154 CM

Острие 135/36/4 мм .Прав скос с вторичен ,Приковано от 5 мм

Дрьжка 120 мм,Стьклотекстолит,орнамент 

Цена 350 лева   С кания      ПРОДАДЕН