0

Нож 37

септември 22nd, 2015

Стомана Д3   /х12 

Острие  155 на 35 на 4 мм 

Дрьжка  115 мм       Елша

Цена  350  лева     Продаден