0

Нож 4

ноември 16th, 2011

130 на 4 мм

Дрьжка  биволски рог

130мм

Цена 250  лева   ПРОДАДЕН