0

Нож 4

януари 24th, 2015

Стомана CPM S35VN  /Згьвейка

Острие  наклепано 115/24/2.2 мм .Прав скос на нула

Дрьжка Еленов рог .  Цена 120 лева на бройка .Един продаден