0

Нож 40

декември 19th, 2015

Стомана Х12МФ

Острие ковано 155на22на3.5мм

Прав скос на нула

Дрьжка 130мм корен от Дрян и Бряст импрегнирани

Цена 250лева     Продаден