0

Нож 42

август 25th, 2017

Стомана Х12

Острие 130на 32 на 4 мм

Дрьжка рога от Коч и тумур

Не е в наличност