0

Нож 44

април 30th, 2014

Сгомана кована N685

Острие 135/19/3.5 мм Прав скос на нула

Дрьжка и кания импрегниран Габьр

Цена 120 лева    ПРОДАДЕН