0

Нож 44

март 11th, 2017

Стомана Х12  кована 

Острие 120 на 4 мм

Дрьжка Бряст импрегниран