0

Нож 58

септември 28th, 2019

Стомана Х12 Кована рьчно

Острие 170на 28 на 5 мм

Дрьжка и кания Дьб Тумур импрегниран и сьс луминисцентен имплант

Цена 500лева   Не е в наличност