0

Нож 6

март 12th, 2012

 Острие 135 мм/22 мм/4 мм

Дрьжка 120 мм/Импрегниран Дрян с месингови прьстени

Кания Дрян                   Цена  200     ПОДАРЕН