0

Нож 63

октомври 14th, 2015

Стомана кована N685

Острие  155 на32 на 4 мм . Прав скос 

Дрьжка 120 мм .Импрегниран тумор .Гард масивен месинг, орнаментен нит