0

Нож 65

януари 13th, 2016

Стомана N690Co на бьолер

Острие приковано 140на39на4мм

Дрьжка 115мм. Чирени импрегниран корен