0

Нож 68

февруари 10th, 2017

Стомана Н690 Бьолер

Острие 120 на 2.5 мм

Дрьжка 120 мм  Импрегниран Бряст

      Сьс кания  Не е в наличност