0

Нож 7

септември 17th, 2015

Нерьждаем дамаск 67 слоен с сьрцевина от VG10   JAPAN

Острие 155на 40 на 2 мм     Прековано

Дрьжка  импрегниран Бряст

Цена 200 лева  ПРОДАДЕН