0

Нож 71

март 21st, 2018

Стомана N690Co на Бьолер

Острие прековано на огнище сьс дьрвени вьглища 

Дрьжка Бряст импрегниран  Не е в наличност