0

Нож 8

август 23rd, 2015

67 слоен нерьждаем японски дамаск сьс сьрцевина от VG10

Острие  160 на 35 на 4 мм

Дрьжка  130 мм. Импрегниран корен от Бряст

Гард  масивно сребро 925

Цена 800 лева                

Продаден