0

Нож 9

януари 1st, 2016

Стомана Н685 

Острие приковано 175на43на2.5мм

Дрьжка Бряст импрегниран

Цена  150лева    ПРОДАДЕН