0

Острие 11

декември 22nd, 2012

Стомана Х12МФ.  Прав скос  120/4 мм

Цена 50 лева   ПРОДАДЕНО