0

Острие 14

февруари 7th, 2013

Стомана 1.4112     /X90CrMoV18

Прав скос  без вторичен

125/28/4.5           Цена  60 лева . Направено на нож