0

Острие 21

август 20th, 2013

Стомана Х12МФ . Прав скос

125/32/4 мм   Цена 70 лева   Направено на нож