0

Острие 22

март 26th, 2014

130/31/4 мм .Ковано   Стомана  N685/1.4112

   Цена 70 лева. Направено на нож