0

Острие танто 25

януари 13th, 2015

Стомана Х12МФ

230/21/3.5 мм . Прав скос на нула

Цена 80 лева . Направено на нож

вено на нож