0

Острие 8

ноември 19th, 2012

Стомана   9ХС/ Вьглеродна инстроментална

Острие 120/30/4мм /Без вторичен скос /  Цена 50 лева ПРОДАДЕНО