0

№ 3

май 30th, 2013

Стомана  1.4112   440 B   Кована

Острие   180 мм /4 мм / Прав скос на нула

Дрьжка  130 мм  импрегниран Ясен гард текстолит

Цена  200 лева    ПРОДАДЕН