0

Нож 42

август 25th, 2017

Стомана Х12

Острие 130на 32 на 4 мм

Дрьжка рога от Коч и тумур

Цена 250лева сьс кания

2

Нож 41

януари 4th, 2016

Стомана Х12МФ 

Острие 125на 38 на 3.5мм .Прав скос

Дрьжка импрегниран корен /115мм

Цена 350 лева / Сьс кания от Биволски хром