Ножове Драгинов

Нож 42

Стомана Х12 Острие 130на 32 на 4 мм Дрьжка рога от Коч и тумур Цена 250лева сьс кания