Ножове Драгинов

Нож 19

Стомана Ламинат сьс сьрцевина VG10  Japan Дрьжка стабилизиран Тумур Дьб Цена 800лева     Не е в наличност